Op 24 september heeft PB de nieuwe verkeersdeskundige van de gemeente Zwolle in aanwezigheid van de wijkmanager bijgepraat over de verkeersproblemen die in Windesheim en Harculo spelen. In het dorpshuis zijn digitaal de afzonderlijke situaties in beeld gebracht. Het gaat om de oversteken van de N337 bij Windesheim, Laag Zuthem en Harculo maar ook om een aantal lokale situaties. De smalle wegen, het ontbreken van trottoirs in sommige straten, de zware landbouwmachines en de te hard rijdende automobilisten  zorgen voor verkeersgevaarlijke situaties. Na de presentatie is er een rondje door het dorp gemaakt en kon de verkeersdeskundige zich persoonlijk op de hoogte stellen van de gevaarlijke verkeersplekken. PB heeft de gemeente input gegeven om te werken aan een verkeersveiliger dorp. We zullen al het nodige doen om te zorgen dat er voldoende voortgang blijft. Maar ook als inwoner kunnen we de hand in eigen boezem steken door in de bebouwde kom niet harder dan de toegestane snelheid van 30 kilometer te rijden.