De gemeente Zwolle heeft haar ontwerp-Omgevingsvisie gepubliceerd (klik hier) .
In de Omgevingsvisie staat hoe Zwolle in de toekomst met wonen, werken, energie, verkeer etc. wil omgaan. Op 12 juni 2019 is er voor de bewoners in Windesheim e.o. een info-avond geweest (klik hier) .
Plaatselijk Belang Windesheim heeft op de Omgevingsvisie gereageerd met een zienswijze (klik hier).
Begin 2021 neemt de gemeente een besluit over de Omgevingsvisie.

Op 26 januari 2021 hebben inwoners van Windesheim, Harculo en Hoog-Zuthem gesproken met gemeente Zwolle over de Omgevingsvisie. Kijk hier voor het verslag van de digitale bijeenkomst. Kijk hier voor de beantwoording van de gestelde vragen