De Hervormde Gemeente Windesheim behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Geografisch omvat de gemeente de volgende woonkernen: Windesheim, Hoog-Zuthem, Ittersummerbroek, Harculo en Herxen (burgerlijke gemeente Wijhe). Het totaal aantal leden van de gemeente is ongeveer 500.

Ga naar: website van Hervormde Gemeente Windesheim (PKN)

 

 

 

                                                                 De Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim is opgericht met als doelstelling het kerkgebouw en de aangebouwde kosterswoning alsmede de pastorie in Windesheim in stand te houden. De kerk is een rijksmonument en de pastorie een gemeentelijk monument. De kerk is, evenals de molen, gezichtsbepalend voor het dorp Windesheim. De instandhouding is daarom niet alleen van belang voor de gebruikers van het kerkgebouw maar ook voor de gemeenschap van Windesheim en vele andere geïnteresseerden.
De Stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw, de kosterswoning en de pastorie in Windesheim, teneinde de identiteit van deze gebouwen te behouden.

Ga naar: website van Stichting Vrienden kerk Windesheim 

 

KLIK HIER VOOR AFBEELDINGEN VAN HET KERKGEBOUW IN VROEGER TIJDEN

 

Begraafplaats. klik hier voor meer foto's