Maandag 25 april 2023 gingen de 3 werkgroepen Leefbaarheid, Haalbaarheid en Woningbehoefte aan de slag voor een Dorpsplan Windesheim. Wie of wat willen wij zijn als dorp in 2035? De werkgroepen gaan aan de slag met informatie verzamelen en deze analyseren. Uiteindelijk komen de werkgroepen met een gezamenlijk advies van het dorp voor Plaatselijk Belang Windesheim en de Gemeente Zwolle. Benieuwd naar de eerste bevindingen uit de werkgroepen? Maandag 3 juli zijn jullie allemaal uitgenodigd en wordt het dorp bijgepraat.