In Windesheim gem. Zwolle hangen op 2 plekken AED toestellen.

Naast de ingang van het dorpshuis (Geert Grooteweg 21, 8015 PM Windesheim) en bij de kerk (Dorpsstraat 4, 8015 PJ Windesheim) .


In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.

Reanimeren is: Bij iemand met een hartstilstand op het midden van de borstkas deze 30 x 5 (max. 6) centimeter indrukken en daarna 2x (in max. 5 sec.) in de mond van het slachtoffer inblazen. Dit moet met de juiste hoeveelheid en in een bepaald tempo.
Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel wordt gedefibrilleerd.

Door middel van defibrillatie wordt het hart in een pauze gezet. Tijdens dit pauzemoment kan het hart zijn interne impuls inzetten waarop hij weer zelfstandig kan pulseren. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat wat iedereen kan bedienen.

Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Toepassing van een AED binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand geeft een overlevingskans van ruim 70%.
Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10!

Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden.

 

Instructies

Na het bellen van 112 krijg je de code om de kast te openen. Eerder kan je de AED niet gebruiken

Gebruik AED
1. Deksel openen van de AED
2. De AED zal automatisch starten, dit duurt enkele seconden
3. Luister naar de gesproken instructies: 

ontblood de borstkas van het slachtoffer (schaar, scheermesje en doekje ingesloten in tas)

*  open de elektroden verpakking en neem de elektroden eruit
*  neem 1 elektrode van het tussenvel en plak deze volgens illustratie boven op de ontblote borstkas van het slachtoffer
*  neem 2e elektrode van het tussenvel en plak deze volgens illustratie onder op de ontblote borstkas van het slachtoffer
*  raak de patiënt niet aan; bezig met analyseren van het hartritme ....

4. Indien mogelijk hulpverlener(s) erbij roepen t.b.v. de reanimatie
5. Na opdracht AED: het is veilig de patiënt aan te raken, kan reanimatie wederom gestart worden.

Na inzet AED
AED uitzetten, door deksel te sluiten (op bevel van ambulance, niet eerder)