Moderne Devotie en Windesheim

De Moderne Devotie  is ontstaan als een reactie tegen verschillende wantoestanden binnen de kerk in de 14e eeuw. Op steeds meer plaatsen in Europa begonnen “leken” maar ook kerkelijke functionarissen zich te verzetten tegen de misbruiken in de kerk zoals zelfverrijking.  In de IJsselstreek  ijverde Geert Groote uit Deventer voor een terugkeer naar de oude christelijke waarden, een ingetogen leven, eenvoud, vroomheid.  Geert Groote kreeg veel volgelingen, onder meer lekenbroeders en -zusters, die ook wel de Broeders en Zusters van het Gemene (gemeenschappelijke) leven werden genoemd. Het waren mensen uit de steden, die zich geschoold hadden in het overschrijven en -tekenen van kerkboeken en andere religieuze geschriften. Zij verleenden ook zorg aan armen en zieken.

Kort na de dood van Geert Groote volbracht zijn volgeling Florens Radewijns de wens van Groote door een klooster te stichten te Windesheim. Het klooster in Windesheim bleek al snel het begin te zijn van een grote en invloedrijke kloosterorganisatie, het kapittel van Windesheim. Het kapittel was op zijn grootst in het begin van de 16e eeuw met 86 mannenkloosters en 13 vrouwenkloosters, de invloed strekte zich uit  tot ver over de grenzen, in NW Europa,  tot aan Zurich. De Moderne Devotie die in de IJsselstreek begon en in Windesheim het moederklooster had, groeide uit tot de invloedrijkste religieuze beweging in die tijd.

De invloed van de Moderne Devotie bleef ook na de Reformatie groot. Bij de overgebleven katholieken in Nederland, Vlaanderen, Noord-Duitsland en Engeland had De imitatione Christi, geschreven door Thomas a Kempis,  veel invloed. Ook onder protestanten was het boek -zij het in gecensureerde vorm- gezaghebbend. Het werd na de Bijbel het meest verspreide boek ter wereld.

Klik hier voor Lezingen en activiteiten over Moderne Devotie.

Klik hier voor Postmoderne devotie PoMoDeVo

Klik hier een artikel uit Trouw over een wandelroute in het voetspoor van de Moderne Devotie.

Klik hier voor de uitgezette wandelroute Geert Groote pad

 

Kaart van de geografische verspreiding van de Congregatie of het Kapittel van Windesheim.
Bron: Windesheim, studies over een Sallands dorp bij de IJssel