Het verhaal van Windesheim: het Kristalbad

Iedere dag komen er talloze verhalen op ons af, of je nu een boek leest, een film kijkt, een mop aan de bar vertelt of de laatste roddel hoort over een buurtbewoner. Je struikelt bijna letterlijk over de verhalen en het gekke is het verveelt nooit. De Historische vereniging Windesheim wil ook een verhaal vertellen: het Verhaal van Windesheim zoals het ooit was. Internet is daarbij een onuitputtelijke bron.

Openluchtbad
Vóór de Tweede Wereldoorlog was er weinig zwemgelegenheid in Zwolle. Dat veranderde in 1932 toen de heer J.A. van Dijk van zijn Herculosche Kolk een openluchtbad maakte. Samen met zijn partner, de heer B.J. Schurink, vroeg hij bij de gemeente een vergunning aan voor de bouw van een 20-tal houten badhuisjes, steigers voor het aanmeren van kano’s en zeilbootjes en het inrichten van een parkeerterrein dat later werd uitgebreid tot maar liefst 1000 plaatsen.

Het was een prachtige plek daar bij de IJssel meteen zacht glooiende dijk, grote zonneweiden en....

Lees verder over Kristalbad Harculo