Het verhaal van Windesheim: Vrijcorps in Windesheim

Iedere dag komen er talloze verhalen op ons af, of je nu een boek leest, een film kijkt, een mop aan de bar vertelt of de laatste roddel hoort over een buurtbewoner. Je struikelt bijna letterlijk over de verhalen en het gekke is het verveelt nooit. De Historische vereniging Windesheim wil ook een verhaal vertellen: het Verhaal van Windesheim zoals het ooit was. Internet is daarbij een onuitputtelijke bron.

Patriotten en prinsgezinden Het waren onrustige tijden eind 18e eeuw, niet alleen in Nederland maar ook in Windesheim. Een periode waar patriotten (kritische burgers die vooruitgang en democratie wensten) en prinsgezinden (aanhangers van stadhouder Willem V die alles bij het oude wilden laten) elkaar naar het leven stonden. Voor de patriotten was de revolutie in Frankrijk waar het volk in opstand kwam tegen de monarchie het grote voorbeeld. In tal van steden en dorpen organiseerden de patriotten zich in exercitiegenootschappen of vrijcorpsen, een soort gewapende burgervereniging. De vrijcorpsen werden uitgerust met uniformen en wapens om mee te oefenen.

 Lees verder over Vrijcorps in Windesheim en over de Paknaald van Zwolle