Tijdens Dorpsfeest Windesheim 2022 is een presentatie over de Molenpolder in Windesheim (gem. Zwolle) gehouden. De polder is bijzonder erfgoed dat al bijna zeven eeuwen bestaat. Het is daarmee één van de oudste polders van Overijssel. Dit verhaal gaat over hoe de mens de natuur voortdurend aanpaste om er zelf voordeel van te hebben, een geschiedenis die nog steeds actueel is. Presentatie bekijken? Klik hier