Langs de IJssel verrezen in de loop der tijden verschillende steenfabrieken, onder andere in Harculo, Hattem, Herxen, Spoolde en ook Windesheim. Wanneer in de buurt van dit laatste dorp de steenfabricage op gang is gekomen, is niet met zekerheid te zeggen. Misschien zijn de 350.000 stenen die prior Johannes Vos van Heusden begin vijftiende eeuw voor de uitbreiding van het klooster Windesheim verzamelde in de omgeving van Windesheim gebakken. In ieder geval was er in de tweede helft van de negentiende eeuw al een voorloper van de in 1902 gestichte firma NV. Waalsteenfabriek in Windesheim werkzaam.

Klik hier voor verdere tekst (website Hist.Centrum Overijssel - 0846 - ga naar Inleiding).

Klik op afbeelding voor meer foto's met dank aan Harry ten Klooster:

  

(In bewerking).