Waar heeft het Klooster in Windesheim precies gestaan en hoe zag het eruit. Die vraag heeft veel mensen bezig gehouden. Er is veel onderzoek gedaan door diverse mensen en instanties. Op deze pagina willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen.

Een afbeelding van de Cistercienzer abdij Ten Duinen te Koksijde in Belgie. Sommigen vermoeden dat het klooster in Windesheim er op enig moment ook zo uit zou kunnen hebben uitgezien.

Voordat er in Windesheim een klooster werd gebouwd, bestond het 'dorp' uit niet meer dan vijf grote hoeven met het daarbij behorende land. Een ervan heet 'de hof van Windesheim'. Op 23 november 1386 schenkt Bertold ten Have, die inmiddels de bezitter is van de hof van Windesheim, deze aan Florens Radewijns om er een klooster te bouwen. Uit de bronnen weten we dat het gebied van de Hof van Windesheim globaal tussen de huidige NH kerk en de boerderij van Van den Oort heeft gelegen. Toen de hof in hun bezit was gekomen, trokken de broeders naar Windesheim. Zij namen hun intrek bij de plaatselijke boer en gingen aan de slag.......

Dit is een klein gedeelte van de tekst op de site van de club Archeologie in Nederland. Klik op de link om verder te lezen. Het artikel geeft veel info over het klooster en de opgravingen die in Windesheim in de jaren gedaan zijn.

Egbert Dikken heeft veel informatie verzameld over de ligging van het klooster in Windesheim op zijn site . Ook publiceerde hij in het Zwols Archeologisch dagboek over de opgravingen in 1987 en de onderaardse gang.