DeltaWonen en Kernbinding

DeltaWonen hanteert een regeling waarmee een kandidaat die voldoet aan de criteria voor “passend toewijzen” voorrang krijgt op huurwoningen van Deltawonen in Windesheim. Die regeling heet “kernbinding”. Dezelfde regeling geldt per 1 oktober 2018 voor de corporaties in Zwolle – Kampen – Zwartewaterland.

U komt in aanmerking voor “kernbinding” als er sprake is van maatschappelijke of economische binding met Windesheim. Daarvan is sprake als u:

>Werkt in het dorp. Dat werk zorgt voor het grootste deel van uw inkomsten.
>De afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken in het dorp heeft gewoond.
>Ouders of kinderen heeft die minstens 2 jaar onafgebroken in het dorp wonen


Reageren er meer kandidaten met kernbinding? Dan bepaalt inschrijfduur de volgorde.

Bron:
https://www.dewoningzoeker.nl/informatie-en-contact/vraag-en-antwoord/#/node/1320
https://www.dewoningzoeker.nl/informatie-en-contact/vraag-en-antwoord/#/node/1319